TGIF toernooi

Thank God it's Friday-toernooi

Eerste vrijdag van de maand

tgif2

Het “Thank God it’s Friday-tournament” is een doorlopend dubbeltoernooi, waarbij je toch voor je eigen punten speelt. Het wordt gehouden op elke eerste vrijdag van de maand.

Aan het eind van iedere speelavond ontvangt de beste spel(st)er een prijsje. Als je minimaal 6 van de 10 speelavonden hebt meegedaan, ding je mee naar de “Peronniek Thank God it’s Friday-bokaal”, die beschikbaar is gesteld door Lily Visser.

Voor verdere informatie en spelregels met betrekking tot dit tournament verwijzen wij naar het Reglement TGiF hieronder.
De inleg voor deze speelavonden is € 2,- per persoon per avond. Van dit geld wordt de avondprijs bekostigd en krijg je 2 à 3 keer per avond een hapje bij de borrel aangeboden.

De overige vrijdagavonden is de opzet van de racketavond ongewijzigd, dus zonder competitie-element.

Ook Winterleden kunnen deelnemen aan het TGIF toernooi. De kosten per keer zijn €2,50.

Reglement 

 1. Deelname aan het toernooi staat open voor alle seniorleden van de KTV en voor Winterleden die elders lid zijn.
 2. Er wordt gespeeld op iedere 1e vrijdagavond van de maanden april tot en met maart, uitgezonderd de maanden juli en augustus. Indien er door overmacht (slecht weer etc.) niet op de 1e vrijdagavond kan worden gespeeld, wordt de competitieavond doorgeschoven naar de volgende vrijdagavond.
 3. Er wordt alleen in de vorm van dubbels gespeeld. De behaalde resultaten worden echter per persoon toegerekend.
 4. De loting van de te vormen dubbels vindt plaats onder toezicht van de wedstrijd-leiding. Indien de loting uitwijst dat een herendubbel uitkomt tegen een damesdubbel, worden deze combinaties verplicht omgevormd tot twee gemengd dubbels. De wedstrijdleiding bepaalt in dat geval de samenstelling van de gemengd dubbels.
 5. De start van de eerste wedstrijd is om 19.30 uur. In verband met loting, inspelen etc. dienen de spelers voor de eerste wedstrijd om 19.15 uur aanwezig te zijn.
 6. Een wedstrijd duurt 45 minuten. Daaraan voorafgaand is er gedurende 5 minuten gelegenheid om in te spelen en dient tevens – door middel van loting door de teams onderling – te worden vastgesteld welk team de wedstrijd zal beginnen.
 7. Op het hoorbare sein (toeter) van de wedstrijdleiding dient de wedstrijd te beginnen. Na 45 minuten dient op het sein van de wedstrijdleiding de wedstrijd onmiddellijk te worden beëindigd. De rally c.q. de game wordt derhalve niet uitgespeeld.
 8. Er wordt niet gespeeld in sets, maar het aantal games wordt doorgeteld (voorbeeld-uitslag: 9-6). Alleen uitgespeelde games worden in de uitslag opgenomen.
 9. Per speelavond worden maximaal 2 wedstrijden meegeteld voor het totaalresultaat. Indien meer dan 2 wedstrijden worden gespeeld, tellen alleen de resultaten van wedstrijd 1 en 2 en niet de twee beste resultaten.
 10. De speler die op een wedstrijdavond de meeste gewonnen games heeft behaald, is de winnaar van de avondprijs. Indien meerdere spelers een gelijk aantal gewonnen games hebben behaald, wint die speler die het minste aantal games heeft verloren. De avondprijs wordt uitgereikt op de betreffende speelavond.
 11. De speler die in de totaalstand de meeste gewonnen games heeft behaald, ontvangt de “Peronniek Thank God it’s Friday-bokaal”. Indien meerdere spelers een gelijk aantal gewonnen games hebben behaald, wint die speler die het minste aantal games heeft verloren.
 12. Om in aanmerking te komen voor de voornoemde bokaal dient een speler minimaal 6 van de 10 speelavonden te hebben deelgenomen. Een speelavond bestaat uit 2 wedstrijden van 45 minuten. Indien een speler aan meer dan 6 speelavonden heeft deelgenomen, worden de zes beste resultaten meegenomen in de totaalstand.
 13. De bokaal wordt uitgereikt op de laatste speelavond. In principe is dit de 1e vrijdagavond in de maand maart.
 14. De bokaal blijft in het bezit van de club en wordt permanent tentoongesteld in de kantine. De naam van de winnaar wordt vermeld op een schildje, waarvan 1 exemplaar in de kantine wordt opgehangen. Het andere exemplaar wordt eigendom van de winnaar.
 15. De uitslagen per speelavond alsmede de totaalstand worden – uiterlijk 1 week na de betreffende speelavond – gepubliceerd op het prikbord in de kantine en op de website.
 16. In het geval zich een situatie voordoet waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 72 562 0500

Adres

Saskerstraat 171 Postbus 5 .
1831 CN Koedijk 1830 AA

KVK-nummer

40635410