Clubdiensten

Clubdiensten

Elk lid is verplicht om een clubdienst te draaien. Dat kan zijn:

  • deelname aan een commissie
  • een bestuursfunctie
  • 4 bardiensten per jaar
  • meedraaien in de schoonmaakdienst
  • oud papier ophalen

Voor de diverse diensten kun je je opgegeven in februari, wanneer lijsten in de kantine aanwezig zijn.

Of neem even contact op met de kantinecommissie.

Boetes

Indien men niet verschijnt op een vooraf aangegeven clubdienst, dan wordt aan het bestuur voorgesteld een boete op te leggen.

Afkoop clubdiensten

Indien een lid geen clubdienst wenst te of kan doen, dan bestaat de mogelijkheid deze clubdienst af te kopen.

Dit dient jaarlijks te worden gemeld bij Anja Burger of Irene de Haan (bardienst.ktv@gmail.com).

Het afkoopbedrag is € 100,--.